1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه روشی جدید برای جبرانسازی اثرات اغتشاشات نامتعادلی و هارمنیکی در سیستم حلقه ی قفل شونده ی فاز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، محمد زارعی ، میثم مختاری

چکیده

ارائه روشی جدید برای جبرانسازی اثرات اغتشاشات نامتعادلی و هارمنیکی در سیستم حلقه ی قفل شونده ی فاز