1403/04/06
احمد چهرقانی

احمد چهرقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0005-4602-2824
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم اداری و اقتصاد-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطهری و اقتصاد
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بازاندیشی آراء استاد مطهری
سال 1393
پژوهشگران احمد چهرقانی ، منصور زرانژاد

چکیده

این کتاب توسط جمعی از نویسندگان (با مدیریت دکتر حسن سبحانی) نوشته شده است که در آن به اندیشه های اقتصادی شهید مطهری بر اساس مکتوبات ایشان پرداخته شده است. مقاله اول از بخش دوم کتاب توسط احمد چهرقانی و دکتر منصور زرانژاد نوشته شده است.